9.-klassingene kommer på Skolebesøk


9.-klassingene kommer på Skolebesøk

Allerede nå kan 9.-klassingene starte prosessen med å bestemme seg for hvilke utdanningsprogram de skal velge i videregående når den dagen kommer. Sentrum videregående skole tar i mot besøk av årets 9. klassinger fra ungdomsskolene i regionen 28. og 29. mars 2017. 

9.-klassingene kommer på Skolebesøk

Skolebesøksdagene gir 9-klassingene sitt første møte med videregående opplæring. Det handler først og fremst å bli litt kjent med de ulike utdanningsprogrammene. Ungdomsskoleelevene blir delt i grupper og guidet rundt til alle stasjonene. Informasjonen blir gitt på stasjoner rundt i alle utdanningsprogram.

IMG_0374

Rektor Marianne Bye ønsker 9. klassingene velkommen til Sentrum

Her informerer stort sett elever om fagene og hvordan de har det i skolehverdagen. En dag full av informasjon kan vi trygt si, men tankene settes i alle fall i sving for framtidige valg.

IMG_0375

Elevene fra 9.trinn kommer rundt kl.08.45 til auditoriet. De skal være på første post kl.09.30. De er ferdig med sine 9 stasjoner kl.13.15. 

IMG_0378

Guidene er klare til å følge gruppene rundt til utdanningsprogrammene

IMG_0382

Gruppene med guider på vei fra post til post

Totalt vil 443 elever besøke oss, med 215 på tirsdag og 228 på onsdag.