Elev/ Foresatte / Lånekassen

Lånekassen

Publisert 29.06.2015 15:21,
Sist oppdatert 27.06.2017 09:39

Her finner du informasjon og skjemaer fra Lånekassen.

laanekassen

Stipend i Lånekassen

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring kan få utstyrsstipend. Unntakene er lærlinger, lærekandidater og praksisbrevkandidater.

Du må selv søke om stipend, og du kan søke først etter at du har fått skoleplass. Når du søker om stipend, vurderer Lånekassen om det er andre typer stipend du har rett til.

Slik søker du:

Når du har takket ja til skoleplass (Vigo) for skoleåret 2017-2018, kan søke du om stipend på nett.

Er du allerede kunde i Lånekassen har du også tilgang til søknaden inne på Dine sider. 

Send kun èn søknad! Behandlingstiden blir betydelig lengre ved 2 eller flere søknader inne.

Utstyrsstipend

Alle elever med ungdomsrett i videregående opplæring får utstyrsstipend.

Eleven må selv huske å søke om dette!

Utstyrsstipend er ikke behovsprøvd av foreldrenes inntekt, dette er penger til nødvendig utstyr som trengs i opplæringen. Søknadsfristen for høsten er 15. november 2016.

Forskjellige beløp - størrelsen på utstyrsstipendet er avhengig av hvilken utdanning du tar:

Studiespesialisering 
(unntatt studiespesialisering med fordypning 
i formgivningsfag og studiespesialisering med 
toppidrett som ”fag fra andre programområder”)

Helse- og oppvekstfag
Medier og kommunikasjon
Service og samferdsel

kr. 1 014,-

Studiespesialisering 
med fordypning i formgivningsfag/Kunst, design og arkitektur og 
studiespesialisering med toppidrett 
som ”fag fra andre programområder”

Musikk, dans og drama
Elektrofag
Naturbruk
Bygg- og anleggsteknikk
Teknikk og industriell produksjon

kr. 2 245,-
Idrettsfag
Design og håndverk
Restaurant- og matfag 
kr. 3 750,-

Utstyrsstipend blir utbetalt kun èn gang pr skoleår og kommer med første ordinære utbetaling!

Andre typer stipend:

* Grunnstipend

* Bostipend

 

Vilkår for bostipend:      

- skolen ligger fire mil eller mer fra foreldrehjemmet

- reisetiden per dag er totalt tre timer eller mer

- særlige forhold av personlig eller sosial karakter

 

Endring av grunnstipendet:

- grunnstipend er behovsprøvd mot begge forsørgerne selv om de ikke bor sammen

- grunnstipend er behovsprøvd mot personinntekt og positiv kapitalinntekt, men ikke mot formue

- et fast beløp blir lagt til hvis forsørgerne er gift på nytt

- endringene vil føre til at færre får grunnstipend

 

Elever under 18 år har ikke rett til lån!

Slik søker du om stipend

Har du ungdomsrett og har søkt om opptak på vigo.no til en offentlig videregående skole? Da er det enklest å klikke seg direkte fra vigo.no til Lånekassens søknad, samtidig som du takker ja til skoleplassen på Vigo. Du finner også søknaden på Dine sider på lanekassen.no.

Du kan følge med på hvordan det går med søknaden din, på Dine sider.

Pass på hvis du har høyt fravær, endrer fag eller avbryter utdanningen

Du må melde fra til Lånekassen med en gang hvis du

  • slutter eller tar en pause i utdanningen
  • bytter skole eller studieretning
  • flytter hjem til foreldrene dine

Skolen melder fra til Lånekassen hvis du

  • har stort fravær
  • slutter i et fag
  • får fritak fra et fag

Hvis du har for stort fravær, slutter i fag eller får fritak for fag, kan det påvirke hvor mye stipend du får.

Skal du på utveksling?

Da må du sende inn bekreftelse fra skolen din i Norge og fra utvekslingsorganisasjonen. Du finner mer informasjon om utveksling i utlandet på Lånekassen sine nettsider.

Du finner mer informasjon om stipend og lån på lanekassen.no og på Lånekassen sin side på Facebook for deg på videregående skole.

Svar på søknaden/utbetaling

Fra høsten 2016 er det bare foresatte (gjelder elever under 18 år) som skal signere avtalen om støtte. Foresatte får svarbrevet elektronisk og kan signere digitalt. Ved å opprette digital postkasse på norge.no, kan foresatte motta elektronisk kopi av vedtaksbrevet og få lenke til digital signering. Lånekassa har sendt ut sms til alle foresatte til elever mellom 15 og 18 år, om å opprette digital postkasse.

Elevene under 18 år har fått e-post med samme budskap som foresatte. Elevene får svar fra Lånekassa på Dine sider, og foresatte får en kopi av svaret i sin digitale postkasse. Elever under 18 år som også får lån, må signere avtalen sammen med en av foresatte.

Før Lånekassen utbetaler støtte, må du ha begynt på skolen og møtt til undervisning.

Du får ingen utbetaling før skolen har bekreftet til Lånekassen om at du har møtt til undervisning. Du kan gå inn på Dine sider og se hva som må være i orden før Lånekassen utbetaler støtten.

 

Den første utbetalingen hvert halvår vil være litt større enn de neste månedene.

Endring i studiebelastningen

Ved endring av studiebelastningen vil utbetalingen bli stoppet og Lånekassa reberegner tildelt støtte.

Sykdom – Fødsel

Egne søknadsskjema for sykestipend og foreldrestipend; lanekassen.no/skjema 

Over 18 år?

Dersom du er over 18 år og har valgt elektronisk signering da du søkte om støtte, kan du signere avtalen på Dine sider. Du får en e-post eller SMS når søknaden er behandlet og klar for signering. 

Elever over 18 år som bor borte, kan søke om lån. Lånet vil bli utbetalt måneden etter fylte 18 år.

  

Informasjon og kontakt Lånekassa - for elevene:

Lanekassen.no + Dine sider

Tlf: 21 49 60 00

Twitter: @lanekassen

Facebook: for elever i videregående

 

Skolen plikter å gi Lånekassen melding om alt fravær over 20 dager.