Elev/ Foresatte / Lover og reglement

Lover og reglement

Publisert 25.10.2011 19:27,
Sist oppdatert 01.09.2016 08:19

Du vil her finne viktige lover og regler som er nyttig å kjenne til i skolehverdagen. Gå inn på hver enkelt for å lese mer.

 

Skolereglementet er en forskrift fastsatt med hjemmel i Opplæringslovens § 3.7, og er felles for alle videregående skoler i Hedmark fylkeskommune. Skolereglementet ble vedtatt av fylkesrådet 15. august 2016 (sak 169/16).

Formålet med reglementet er å bidra til godt samarbeid, god trivsel, respekt og medansvar. Det skal legge grunnlaget for mest mulig lik behandling av alle elever. Reglementet skal fremme god orden, gode arbeidsvaner og slik legge til rette for et godt læringsmiljø, motivere for samfunnsengasjement og legge til rette for den enkeltes egenutvikling. Reglementet er retningsgivende for karakterer i orden og i atferd.

Reglementet skal gi bestemmelser om:

a) Elevens rettigheter og plikter
b) Orden og atferd
c) Frammøte og fravær
d) Tiltak overfor elever som bryter bestemmelsene, og fremgangsmåten ved behandling av slike saker

På disse sidene samler fylkeskommunen informasjon til elever på videregående skole og deres foresatte

Opplæringsloven

​Forskrift til opplæringsloven