Elev/ Foresatte / Skoleskyss

Skoleskyss

Publisert 29.06.2015 15:25,
Sist oppdatert 27.06.2017 09:42

Her finner du informasjon om skoleskyss.

Skoleskyss defineres som daglig skyss mellom hjem og skole, til skolens ordinære start- og slutt-tidspunkter. Det er som hovedregel Hedmark Trafikk som avgjør om eleven får innvilget fri skoleskyss. Alle elever som bor mer enn 6 km fra den videregående skolen de skal gå på, har rett til fri skoleskyss.

Plakat_trykk

Elever i videregående skole har selv ansvar for at de har gyldig skyssbevis. Hvis ikke dette kan fremvises på bussen må eleven betale for reisen selv. Fra 1. september vil det bli billettkontroller på skolebussene.

Alle elever må søke skoleskyss via nettsiden minskyss.hedmark.org

Eleven vil ikke få svar på søknaden i form av brev eller mail, men de kan følge med på behandlingen av søknaden på nettsiden, om de får skyss og hva slags skyss de får.

 

MinSkyss har også opplysninger om skysskortet og eleven kan selv bestille nytt kort om de har mistet eller ødelagt det.

 

Spørsmål vedr MinSkyss sendes til: skoleskyss@hedmark-trafikk.no

 

Husk at hvis eleven har hatt skysskort tidligere skal de beholde dette til neste skoleår, uavhengig av hvilken skole de tidligere gikk på. Det er gyldig selv om det står en annen skole på det.

 

Skysskort

Skysskortet gjelder bare for skoledager, og for den reisestrekningen det er naturlig å reise for å komme til skolen og hjem igjen.

 

Ikke innvilget fri skoleskyss?  Kjøp Innlandskort med periodebillett Ungdom.

30 dagers gyldighet i hele Hedmark og Oppland.

Prisen er kr 260,-. Kortet kan kjøpes og fylles på hos Narvesen eller på bussen. På bussen har kortet en engangskostnad på kr. 50,-. Hos Narvesen er kortet gratis. 

 

Midlertidig skoleskyss ved skade eller sykdom

Kryss av for ett eller flere valg, her må det lastes ned nødvendig dokumentasjon, f.eks legeattest.

For å legge til et dokument trykker du «Bla gjennom….» og finner dokumentet på din PC.

Velg og last opp. Du kan scanne flere dokumenter sammen og laste opp disse, eller lage en .zip-mappe og laste opp denne.

 

Borteboerstipend fra Statens Lånekasse:

Hedmark Trafikk ønsker å vite om elevene søker borteboerstipend eller ikke. Dette sees i sammenheng med hvor de søker den daglige skyssen fra og til.

 

Søknad om skysstilskudd/delt bosted:

Skysstilskudd – kun aktuelt dersom det ikke finnes transporttilbud på strekningen. Elevene kan søke om skysstilskudd for bruk av eget transportmiddel.

 

Delt bosted – må legge med dokumentasjon på delt bosted.

 

Søknad om skyss fra hjem til holdeplass:

Dersom elevene har over 4 km til holdeplass-hjem kan de søke om skyss på denne strekningen.

 

Ytterligere informasjon om skyss finnes på Hedmark Trafikk sin hjemmeside:

www.hedmark-trafikk.no