Elevtjenester / Elevrådet

Elevrådet

Publisert 08.11.2011 19:59,
Sist oppdatert 10.08.2016 12:55

- gjør din stemme hørt!

Som elev ved Sentrum videregående skole er du organisert i Elevorganisasjonen, EO. EO har 140.000 medlemmer fordelt på 350 skoler, og er Norges største ungdomsorganisasjon.

Elevrådet 14-15

Foto: Tone Høiby

 

 

Viktige saker for elevrådet å jobbe med:
• elevmedvirkning
• forebygge mobbing
• kantinetilbudene og grønn kantine
• trivselstiltak i pausene
• god kommunikajson mellom elever og lærere
• læringsmetodene
• læringsmiljøet i gruppene

 

Det er viktig å være tillitsvalgt
• Gjennom arbeidet som elevrådstillitsvalgt vil du skaffe deg god erfaring i organisasjonsarbeid og utføre praktiske elevrådsoppgaver.

 

Tillitsvalgt har spennende ansvarsområder
• Du er gruppens bindeledd til lærerne og skoleledelsen.
• Du er gruppens representant i avdelingselevrådet på din avdeling.
• Du er gruppens representant i elevrådet. Eleverådet er også felles   avdelingselevråd.
• Du kan velges til avdelingselevrådsstyret
• Du kan velges til elevrådsstyret.