Elevtjenester / Oppfølgingstjenesten - OT

Oppfølgingstjenesten - OT

Publisert 09.08.2016 14:49,
Sist oppdatert 09.08.2016 14:52

Besøksadresse: Storgata 11, Kongsvinger 

Telefon 62 88 20 23

Oppfølgingstjenesten (OT) er en tjeneste for ungdom som verken går på skole eller er i opplæring.

Oppfølgingstjenesten består av voksne som tar kontakt med ungdom som ikke er i opplæring. Tjenesten er lovpålagt, og det betyr at alle fylkeskommuner har denne tjenesten. Formålet med Oppfølgingstjenesten er å sørge for at ungdom, som har rett til videregående opplæring, får tilbud om opplæring, arbeid eller annet kompetansefremmende tiltak.

Hvem kan vi hjelpe?

  • Ungdom som ikke er i opplæring eller har varig arbeid.
  • Ungdom med rett til videregående opplæring.

 

Du kan kontakte Oppfølgingstjenesten hvis du: 

  • ikke har søkt om opplæringsplass
  • søker videregående opplæring, men ikke tatt imot plassen du får
  • avbryter opplæringen i løpet av skoleåret.

 

I Oppfølgingstjenesten finner du:
  • noen å kontakte
  • noen å snakke med
  • noen å spørre
  • noen å be om råd
  • noen som er forpliktet til å hjelpe nettopp deg 

  

Samarbeidsrutiner mellom de videregående skolene og OT samt skjemaer finner du her.

OT-veileder Conny Ludvigsson

Arbeidsfelt: Kongsvinger- og Eidskog kommune
Sentrum videregående skole, Postboks 130, 2201 KONGSVINGER
Besøksadresse: Storgata 11, Kongsvinger 
Tlf.: 958 47 002/62 88 20 23 
conny.ludvigsson@hedmark.org

OT-veileder Therese B. Bakketun
Arbeidsfelt: Sør- og Nord-Odal-, samt deler av Kongsvinger kommune
Sentrum videregående skole, Postboks 130, 2211 KONGSVINGER
Besøksadresse: Storgata 11, Kongsvinger
Tlf.: 971 91 329/62 88 20 23
therese.bakketun@hedmark.org