Elevtjenester / Rådgiver

Rådgiver

Publisert 05.10.2011 20:14,
Sist oppdatert 14.11.2017 12:49

 

Skolen har tre rådgivere, en skolemiljøarbeider og en karriereveileder yrkesfag:

 

  • Wenche Fjeldseth - rådgiver for HO og RM treffes på telefon: 479 72 746
  • Trine Müller  - rådgiver for DH, KDA og MK  treffes på telefon: 417 62 640
  • Endre Nesset - rådgiver for TI, EL og IKT  treffes på telefon:  918 82 803
  • Ida Utgård Holm - skolemiljøarbeider treffes på telefon: 990 93 435
  • Ulla Lukashaugen - karriereveileder yrkesfag treffes på telefon: 459 72 184
  • Anne Tove Lismoen - pedagogisk leder treffes på telefon: 952 87 125

 

Rådgiverkontoret ligger i "Gata" med inngang vis à vis kantina, inngangen ved siden av Elevrådskontoret.

 

Du har rett til rådgivning ved faglige, personlige eller sosiale vansker som har betydning for skolegangen din. Rådgiver har taushetsplikt og formidler kontakt videre i hjelpeapparatet, så som PP-kontoret, BUP og helsetjenesten for øvrig. Ingen tiltak blir satt i gang uten at du er enig i det.