Om skolen / Skolemiljøutvalget

Skolemiljøutvalget

Publisert 26.10.2011 08:14,
Sist oppdatert 15.01.2015 11:26

 

Temaer som trivsel, læringsmiljø, motivasjon og mobbing på skolen er det viktigste arbeidsområdet til Skolemiljøutvalget. Representantene skal kvalitetssikre lover og regler som gjelder på skolen.

 

_DSC0478

Foto: Mona Nordøy

 

Skolemiljøutvalget på SVS består av:

  • 6 elevrepresentanter - Lars Håvard Holter Bråten, Amanda Høiby Haugen, Isak Sigvartsen, Oda Brenden.
  • Hver elevrepresentant har en vararepresentant.
  • En representant fra arbeidstakersiden - lærer Jeanette Øverbye 
  • En fra skoleledelsen - avdelingsleder Silvia B. Grøndahl
  • En for Hedmark fylkeskommune - verneleder Jorunn Finstad 

I SMU er det viktig at elevene er i flertall og en slik konstellasjon skal det alltid være for å kunne gjennomføre beslutningsdyktige møter.

SMU har taushetsplikt og skal medvirke til at de tilsatte og elevene tar aktivt del i arbeidet for å skape et godt arbeidsmiljø.

SMU har rådgivende funksjon overfor rektor og kan be om å iverksette tiltak for å sikre et godt skolemiljø.

Fylkesdirektøren skal alltid få tilsendt referat.