Om skolen / Skolens visjon og verdier

Skolens visjon og verdier

Publisert 05.10.2011 21:28,
Sist oppdatert 28.09.2012 13:51

 

Vår visjon:

Sentrum gir muligheter for framtida!

 

Våre verdier:

Vi er tydelige, engasjerte og inkluderende!

 

_DSC0808

 

Foto: Mona Nordøy

 

Tydelige

Vi jobber bevisst for å utvikle et godt og trygt lærings- og klassemiljø.

Vi er godt forberedt og til en hver tid orientert om aktuelle forhold ved skolen.

Vi er lojale og forutsigbare i forhold til skolens fastsatte regler og har tydelige rammer med konsekvenser.

Vi er gode rollemodeller for våre elever og kolleger.

Vi tar ansvar for at våre lokaler og omgivelser er ryddige og trivelige.

Vi benytter skolens etablerte kommunikasjonskanaler (It’s learning, Outlook) ved informasjon, vurdering etc.

Vi ”drar i samme retning” og har klare satsninger og prioriteringer.

Vi har klare ansvarsområder og prosedyrer samtidig som vi viser fleksibilitet.

 

Engasjerte

Vi er nytenkende og har endringsvilje samtidig som vi tar vare på våre positive tradisjoner.

Vi er faglig interesserte, oppdaterte og motiverte i arbeidet vårt.

Vi har en praksisnær og tilpasset undervisning som bidrar til mestring hos den enkelte elev.

Vi er synlige i lokalsamfunnet og samarbeider godt med næringslivet.

Vi bidrar til fellesskapet og deler gjerne våre erfaringer med andre.

Vi gir hverandre ros, og gleder oss over andres suksess.

Vi er opptatt av at organisasjonen og hver enkelt medarbeider utvikler seg.

 

Inkluderende

Vi bryr oss om, ser og lytter til hver enkelt elev og kollega.

Vi respekterer alle og er åpne for nye ideer og andre kulturer.

Vi er et inkluderende og samarbeidende fellesskap der alle drar sammen mot felles mål.

Vi anerkjenner hverandres mening og tåler å være uenige.

Vi samarbeider godt med foresatte og andre instanser utenfor skolen for å ivareta eleven på best mulig måte.

Vi legger til rette for medbestemmelse og medvirkning i klasserommet og organisasjonen.