Skoledebatt og valgtorg


Skoledebatt og valgtorg

Torsdag 24. august var det stor skoledebatt og valgtorg ved Sentrum. Det var et bredt oppmøte av partier og mange interesserte elever som i løpet av et par timer fikk vite litt mer om hva de ulike partiene står for og mener.

Hele 11 partier stilte til debatt og hadde sine egne stands. Skolens auditorium var for anledningen utvidet for å få plass til alle elevene. Det var en god debatt ledet av to av skolens elever som er med i Ungdommens Fylkesting i Hedmark. Det ble i stor grad fokus på spørsmål som opptar ungdommen og relevante emner for Glåmdalsregionen.

Nysgjerrige elever gikk etterpå mellom de forskjellige standene for å finne ut hva de skal stemme ved årets skolevalg og eventuelt Stortingsvalget. Partiene som var representert var Liberalistene, Fremskrittspartiet, Høyre, Venstre, Kristelig Folkeparti, Pensjonistpartiet, Miljøpartiet De Grønne, Senterpartiet, Arbeiderpartiet, Sosialistisk Venstreparti og Rødt. Målet med skoledebatten er å skape forståelse for hvordan demokratiet fungerer og å skape engasjement hos elevene, noe det virket som de klarte ved Sentrum vgs.

Tirsdag 5. september er det skolevalg, da får vi kanskje vite litt mer om hvem som slo an best i debatten!

_MGB9631

Alle partiene slapp til med sine standpunkt i forhold til mange ulike tema som for eksempel sidemål i skolen.

 

_MGB9659

Både elevene og lærerne fulgte nøye med på det politikerne sa.

 

_MGB9671

 

_MGB9639

Ungdommens fylkesting sto for debattledelsen og to av skolens egne elever hadde ansvaret.

_MGB9637

 

_MGB9663

Skolens auditorium ble utvidet for anledningen for å kunne huse alle skolens elever.

_MGB9714

Etter debatten var det mange som besøkte partistandene for mer informasjon.

_MGB9718

 

_MGB9728

 

Alle foto: Martin Bøe