Skolens tilbud / Avdeling for elever med spesielle behov - BAS

Avdeling for elever med spesielle behov - BAS

Publisert 05.10.2011 19:12,
Sist oppdatert 08.09.2017 15:30

 

 BOLIG  -  ARBEID  -  SKOLE

Avdelingen-for-elever-med-spesielle-behov-BAS_articleimage

 
Fotograf: Finn Aasum

 

Avdelingen består av 2 grupper :
Elevene blir delt opp i grupper på mellom 4 - 6 elever
 

 

Opplæringsmålene omfatter følgende:
• Utvikling av kommunikasjonsferdigheter.
• Sosialkompetanse trening med jevnaldrende.
• Botrening og selvstendighetstrening
• Utplassering i arbeidslivet
• Tilpassede skolefag som er mest mulig praktisk tilrettelagt
• Fysisk aktivitet
Avdelingen har utarbeidet et læreplanhefte bestående av tilpassede nasjonale og lokale læreplaner.

 

Oversikt over læreplanene:
• Alternativ og supplerende kommunikasjon
• Formgivingsfag
• Fysisk fostring og sansemotorisk trening
• Hverdagslære; kjøkken og botrening
• Praktisk regning
• Miljølære
• Musikk/musikkterapi
• Norsk
• Samfunnsfag
• Samliv og seksualitet
• Sosialtrening
• Trafikkopplæring
Elevens individuelle opplæringsplan (IOP) består av et utvalg av overnevnte fag tilpasset elevens kapasitet og utviklingsnivå. I tillegg tilpasses IOP til kommunens individuelle plan.

 

Avdelingsleder: Silvia B. Grøndahl, telefon - 95111592