Skolens tilbud / Helse- og oppvekstfag

Helse- og oppvekstfag

Publisert 05.10.2011 19:17,
Sist oppdatert 13.05.2014 17:36

 

Avdeling for helse- og oppvekstfag har mange samarbeidspartnere ute i distriktet innen helse og skole. Vi satser på mye praksis, da det er viktig å etablere gode relasjoner mellom skole, bedrift, elev og hjem så tidlig som mulig. Utdanningen går over 4 år, med 2 år i skole og 2 år i bedrift.

 

 Sentrum videregående skole har

  • VG1 Helse og oppvekstfag - 4 klasser
  • VG2 Barne og ungdomsarbeiderfag - 2 klasser
  • VG2 Helsearbeiderfag - 2 klasser

_DSC0278

 

Foto: Mona Nordøy

 

Varierte arbeidsformer
Avdelingen jobber ut ifra den enkeltes læringsstil og bruker varierte pedagogiske metoder, som for eksempel problembasert læring (PBL), samarbeidslæring, storyline og mappevurdering. Vi har dyktige lærere som er opptatt av enkelteleven, differensiering og individuell tilrettelegging. Det arbeides tverrfaglig og temabasert med vekt på elevmedvirkning og praksis på alle trinn.

 

Programfagene er:  

  • Helsefremmende arbeid
  • Kommunikasjon og samhandling
  • Yrkesutøvelse

 

VG1 Helse- og oppvekstfag

+àpen skole 29.01.11 184

 

Vi har 60 elever fordelt på 4 grupper. Elevene får undervisning i fellesfag og programfag. Elevene har 6t prosjekt til fordypning i uka, hvor de blir kjent med ett eller flere av yrkene som dette kurset rekrutterer til i praksis. Det meste av skoleåret er derfor elevene utplassert hver onsdag. De får da prøve seg i de yrkene denne utdanningen kan føre til.

 

VG2 Barne- og ungdomsarbeider

+àpen skole 29.01.11 126

 

 

Fra høsten 2007 har vi 30 elever. Skolen har et godt samarbeid med barnehager og SFO og flyktningemottaket i distriktet i tillegg til andre avdelinger på egen skole. Eleven lager blant annet arrangementer og aktiviteter for barn og unge. Det jobbes mye praktisk med formingsaktiviteter, leker, sang, dans og drama i tillegg til de teoretiske fagene. Elevene skal kunne planlegge, gjennomføre og dokumentere ulike aktiviteter med barn og unge. Prosjekt til fordypning (9t i uka). Prosjekt til fordypning er praksistrening  i barnehager/skoler/SFO 1dag i uka, i tillegg til 1 uke om høsten for å bli kjent på arbeidsplassen. Etter vg2, vil elevene kunne søke på lærlingeplasser i kommunene og gå opp til fagprøven etter 2år.

 

VG2 Helsefagarbeider

 

+àpen skole 29.01.11 200

 

Dette er en ny utdanning som erstatter hjelpepleier- og omsorgsarbeiderutdanningen. Vi har 30 elever. Elevene får undervisning i fellesfag og programfag. Skolen har et godt samarbeid med Sykehuset innlandet og forskjellige helseinstitusjoner innen kommunene i distriktet. I prosjekt til fordypning, vil elevene være ute i praksis 9 t i uka i gjennom snitt. Etter vg2, vil elevene kunne søke på lærlingeplasser i kommunene og gå opp til fagprøven etter 2år.

 

Avdelingsleder: Mariusz Synak-Migalski, telefon 478 66 070.