Skolens tilbud / Teknikk og industriell produksjon

Teknikk og industriell produksjon

Publisert 05.10.2011 19:28,
Sist oppdatert 08.09.2017 15:28
Industri i et moderne samfunn er utenkelig uten teknologiske fag. Alt fra å reparere maskiner, produsere biler, motorer og instumenter til borerigger og skip.Den nye opplæringen innen industriteknikk er en kombinasjon av teoretisk og praktisk utdanning - veien til både fagbrev og ingeniørutdanning. 

Skjermbilde 2011-11-25 kl. 10.55.12

Avdelingen legger vekt på at alle klassene har et godt arbeidsmiljø. Klassene bruker forskjellige pedagogiske metoder for å legge til rette læringen for den enkelte elevs behov. 

 

VG1 Teknikk og industriell produksjon
består av i dag 4 klasser.
Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig Du som velger teknikk og industriell produksjon bør ha praktisk sans, godt håndlag og være nøyaktig. Du bør både kunne arbeide selvstendig og samarbeide med andre. Interesse for ny teknologi er også viktig.
Vg1 gir innføring i: CNC (dataprogrammering av verktøymaskiner), elektroteknikk, pneumatikk, hydraulikk og data med programvare og Internett.

 

VG2 Industriteknologi
På Vg2 industriteknologi får du bland annet opplæring i CNC (dataprogrammering av verktøymaskiner), bearbeiding av forskjellige materialer, plate- og sveisearbeid samt reparasjon og vedlikehold av utstyr og bruk av digitale verktøy.

 

VG2 Kjøretøy
Viktige arbeidsoppgaver for en bilmekaniker vil være feilsøking, reparasjon og vedlikehold av motor, drivverk, forstilling, bremser og styring. Bilmekanikeren skal også kunne feilsøke på og skifte ut elektriske komponenter. Kjøretøy har etter hvert blitt svært avanserte med mange kompliserte innretninger, og det har kommet til flere elektroniske komponenter og datasystemer i tillegg til de mekaniske. Dette stiller store krav til bilmekanikeren, både som teoretiker og praktiker. Du må også kunne behandle mennesker, fordi kundebehandling ofte er en del av de daglige arbeidsoppgavene.

 

Avdelingsleder:  Atle Dyrøy, telefon 62 88 20 00.