Stor deltakelse på årets skolevalg, overraskende resultater.


Skolevalg 2017

Årets skolevalg på Sentrum vgs  ble gjennomført den 5. oktober, ei snau uke før stortingsvalget. Resultatet fra skolevalget tyder på at eleven har latt seg påvirke av paneldeltakerne og fanesaker som ble løftet fram ved paneldebatten forrige uke. Partiet Rødt har fått 15 % av stemmene. Den store valgvinneren ved Sentrum er Arbeiderpartiet med 34,5 %, mens Fremskrittspartiet har en tilbakegang på  20 %. 

Stemmeseddelen slippes i valgurna og borgerplikten er utført.

490 Stemmer ble avgitt, noe som gir en valgdeltakelse på 88,8%. 

Elever på 2KDA bidro til en god gjennomføring av valget.

Resultat valg

Partistemmer
Parti Stemmer Prosent
Rødt 66 15.0 %
Sosialistisk Venstreparti 20 4.5 %
Arbeiderpartiet 152 34.5 %
Senterpartiet 47 10.7 %
Miljøpartiet De Grønne 24 5.5 %
Kristelig Folkeparti 4 0.9 %
Venstre 40 9.1 %
Høyre 28 6.4 %
Fremskrittspartiet 33 7.5 %
Pensjonistpartiet 5 1.1 %
Kystpartiet  3              0.7 %     
Demokratene i Norge      1 0.2 %
Partiet De Kristne 2 0.5 %
Liberalistene 3 0.7 %
NorgesPatriotene 0 0.0 %
Alliansen        11       2.5 %
Helsepartiet 1 0.2 %