Voksnes læring / Realkompetansevurdering

Realkompetansevurdering

Publisert 06.03.2013 12:21,
Sist oppdatert 06.03.2013 13:17

Realkompetanse er all den kunnskap og erfaring du har skaffet deg gjennom arbeid, kurs, skole, fritidsaktiviteter, organisasjonsarbeid eller som mor/far. Du kan få et kortere opplæringsløp på bakgrunn av din realkompetanse. Det er ikke mulig å få godkjent fag i Vg3 i yrkesfaglig utdanningsprogram gjennom en vurdering av realkompetansen som sluttvurdering.